Mikro-ja väikeettevõtja raamatupidamine

Metsa majandamine

Põhjalik ja personaalne

Meist

LOORE RMP OÜ on lapsuke, mis on sündinud 2015 aastal, asutajateks on kaks tööjanulist noort inimest Kersti ja Martin.

Üks on teravam pliiats numbreid ritta seades ja teisele meeldib metsas ringi mütata. Kuid tekkis idee luua ettevõte ja investeerida oskused hoopis enesesse. 

Tehtud, mõeldud!

Nüüd otsustasime, et hammustame suure tüki ja laineme suuremaks!

Võtame vastu uued sõbrad ja suured väljakutsed!

Pakume raamatupidamisteenuseid ja metsandus alaseid teadmisi üle Eesti.

Ükski vahemaa pole siin maal liiga pikk!

 

Pakutavad teenused

R a a m a t u p i d a m i n e

M I K R O – JA  V Ä I K E E T T E V Õ T J A L E   

 • traditsiooniline raamatupidamisteenus→→ klient toob 1 x kuus  dokumendid →→aja ja raha kokkuhoid
 • online raamatupidamisteenus →→ andmete esitamine jooksvalt→→ajakohane fintansseis→→kasumlik
 • kliendi juures kohapeal→→sobib suuremale ettevõtjale→→ dokumendid kontoris kohapeal→→mugavus 

 

M I D A    T E E N U S     S I S A L D A B?

 • süsteemi loomist ja kontrolli
 • sise-eeskirjade ja vajaliku kontoplaani loomist
 • algdokumentide kontrolli ja töötlemist
 • maksuaruandlus Maksu-ja Tolliametile
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid
 • lepingute koostamine
 • müügiarvete koostamist
 • pangaülekannete teostamine
 • muude aruannete koostamine vastavalt kliendi profiilile
 • majandusaastaarunde koostamine

 

K O O L I T U S

 • koolitus alustavale ettevõtjale “Lihtsalt ja ausalt!”

 

M e t s a m a j a n d a m i n e

 

M e t s a t e a t i s e   e s i t a m i n e

Soovite esitada metsateatise keskkonnaametile, aitame Teid raiepileti saamisel ning raietööde planeerimisel.

K o n s u l t a t s i o o n i d 

Nõustame metsaomanikke metsatööde planeerimisel.

T e g e v u s e d

Teostame kultuurihooldust ja valgustusraiet.

Metsa istutamine ajastamine, istikute valik ja istutamisviisid.

T e h i n g u d

Võtke julgesti ühendust kui Teil on metsa, põllumaad või hoonestatud kinnistuid, mida soovite müüa!

 

15+

10

püsiklienti

10

partnerit

96%

rahulolevaid kliente

Leiame koostöövõimaluse, täitmaks Teie eesmärke!